Menu

Sähköauton latausadapterit

Yleisradion uutisissa kerrottiin, että sähköauton latausnopeutta saa lisättyä, jos kotona on punainen voimavirtapistorasia. Artikkelin mukaan auton Mennekes-johdon voisi liittää kolmivaiheiseen pistorasiaan adapterin avulla. Teslalla adapteri on tarjolla, ja kansainvälisistä nettikaupoista niitä varmasti löytyy lisää. Mutta onko tällaisten adapterin käyttö sähköturvallisuusvaatimusten valossa luvallista?

Pikalataaja 19.5.2017

Vastaus

Sähköajoneuvojen latausjärjestelmiä koskevat vaatimukset on annettu standardisarjassa SFS-EN 61851. Adapterien käyttöä koskevat vaatimukset on annettu standardin SFS-EN 61851-1 Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements uudessa painoksessa, joka on parhaillaan vahvistettavana eurooppalaisessa sähköalan standardisointijärjestössä CENELECissä.

Standardin mukaan adaptereja saa käyttää seuraavilla ehdoilla:

  • adaptereja ei saa käyttää latausjohdon auton puoleisessa päässä
  • latausaseman ja latausjohdon välillä saa käyttää adapteria, jos auton tai latauslaitteen valmistaja on sellaisen erityisesti suunnitellut ja hyväksynyt tätä käyttöä varten, ja kansalliset määräykset sen sallivat (Suomessa käyttöä ei ole kielletty)
  • adapterilla ei saa siirtyä lataustavasta (modesta) toiseen
  • adapterin on täytettävä laitestandardien SFS-EN 61851-1 ja/tai SFS-EN 62196 Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets vaatimukset.

Lisäksi on huomattava, että sähköajoneuvoa saa ladata vain pistorasiasta, joka on suojattu mitoitustoimintavirraltaan enintään 30 mA vikavirtasuojalla.

vastattu 19.5.2017

STEKin Kysymystorilla annetut neuvot on laadittu kysymyksessä annettujen tietojen pohjalta. Emme siten voi antaa takuuta ohjeiden täydellisyydestä, oikeellisuudesta ja ajankohtaisuudesta yksittäistapauksissa. Emme ota kantaa riitatapauksiin.

Sähköasennuksissa tulee aina käyttää ammattilaista, jota voi etsiä esimerkiksi Löydä Sähkömies -palvelun kautta. Jos haluaa puolueettoman lausunnon sähköasennusten turvallisuudesta, voi tilata tarkastuksen valtuutetulta tarkastuslaitokselta tai valtuutetulta tarkastajalta. Jos sähkötuote on aiheuttanut vaaraa, voi siitä ilmoittaa markkinoita valvovalle viranomaiselle Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille.