Menu

4.5.2017

Tekniikan Maa -näyttely kertoo tarinaa Suomen teknologiaosaamisesta

Tekniikan museossa on käynnistynyt poikkeuksellisen laaja ja merkittävä yhteistyö suomalaisten teollisuusyritysten kanssa. Yhteistyön tuloksena avataan lokakuussa 2017 museon uusi perusnäyttely, Tekniikan maa. Tekniikan maa -näyttelyssä museo, yritykset, alan tutkijat ja muut toimijat kertovat yhdessä Suomen teollisuuden tarinan.

“Hanketta tukevat toimijat eivät ole museolle vain toiminnan rahoittajia, vaan näyttelysisällöt tuotetaan yhteistyössä heidän kanssaan. Tekniikan maa -näyttelyssä kerromme sen itsenäisen Suomen tarinan, joka on syntynyt suomalaisissa yrityksissä meidän suomalaisten tekemänä”, kertoo Tekniikan museon johtaja Marjo Mikkola.

“Hanke rahoitetaan täysin museon perusrahoituksen ulkopuolelta, mikä heijastaa sitä muutosta, jonka museoala kokonaisuudessaan joutuu lähivuosina kohtaamaan supistuneen julkisen rahoituksen vuoksi. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 700 000 euroa, josta yritysyhteistyön kautta tulevan rahoituksen osuus on noin kolmasosa. Lisäksi hanketta ovat rahoittaneet monet kulttuuri- ja tekniikan alan säätiöt, rahastot ja yhdistykset”, jatkaa Mikkola.

Näyttely tuo esille teollisuuden, tekniikan alan innovaatioiden ja osaamisen karttumisen roolin hyvinvointiyhteiskuntamme rakentajina. Tätä tarinaa ei ole aikaisemmin kerrottu. Näyttelytyön taustalla on myös vankka tieteellinen asiantuntijatyö ja käsikirjoitus, joka perustuu ajankohtaiseen tekniikan historian tutkimukseen.

“Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry tukee Tekniikan maa –näyttelyä, joka kertoo Suomen teollisuuden ja teknologisen kehityksen tarinaa arjessa ja kodeissa tapahtuneiden muutosten kautta. Sähkö on ollut koko Suomen historian teollisuuden ja teknologisen kehityksen mahdollistaja. Sähkö on monipuolinen energiamuoto, jonka avulla voi valaista, liikuttaa ihmisiä ja tavaroita sekä tuottaa niin lämmintä kuin kylmää. Sähköä voidaan tuottaa monella eri tavalla ja yhä suurempi osuus sähköstä tuotetaan myös päästöttömästi. Sähkön merkitys kestävän hyvinvoinnin rakentamisessa myös tulevaisuuden Suomeen korostuu entisestään, toimitusjohtaja Timo Kekkonen toteaa.

Näyttelyn lähtöpisteenä on koti, josta teemat laajenevat infrastruktuuriin, tuotantoon, raaka-aineisiin ja prosesseihin ja uusiokäyttöön. Esillä ovat niin teknologian ja teollisuuden menneisyys, nykyisyys kuin tulevaisuus. Vuoteen 2026 asti esillä oleva näyttely uudistuu koko ajan. Myös kokeminen ja tekeminen ovat näyttelyssä tärkeässä roolissa. Näyttelyn tavoite on innostaa ja yllättää niin alaa tuntevat kuin museon uudet yleisöt.

Tekniikan maa -näyttely on osa virallista Suomi100-ohjelmaa.

Näyttelyn yritysyhteistyökumppaneita ovat:
ABB Oy, Boliden, Borealis Polymers Oy, Fingrid Oyj, Fiskars Oyj, Kone Oyj, KotkaMills Group Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Vaisala Oyj ja Valmet Oyj.

Lisäksi näyttelyssä ovat mukana:
Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK, HSY Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut ja Tekniikan alan insinöörijärjestöt Tekniikan Akateemiset TEK, Insinööriliitto IL ry, Rakennusinsinöörien liitto RIL, Tekniska Föreningen i Finland ja Driftingenjörsförbundet sekä Maanmittauslaitos.

Hanketta ovat rahoittaneet myös Teknologiateollisuus ry, Tekniikan Edistämissäätiö, Suomen Kulttuurirahasto, TT-säätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja Maa- ja vesitekniikan tuki ry.


TEKNIIKAN MAA

  • Ensimmäinen kokonaisvaltainen yleisesitys teknologian ja teollisuuden merkityksestä ja kehityksestä Suomessa.
    Näyttelyn pinta-ala on noin 500m2.
  • Projektiin liittyy näyttelyn teemoja syventävä tieteellinen julkaisu.
  • Avautuu yleisölle 11.10.2017 ja on auki vuoteen 2026 asti.


TEKNIIKAN MUSEO

Helsingin Vanhassakaupungissa sijaitseva Tekniikan museo on tekniikan alan valtakunnallinen erikoismuseo ja alansa ainoa yleismuseo Suomessa. Museon kokoelmiin on tallennettu kertomus Suomen tiestä agraariyhteiskunnasta globaaliksi teknologia-alan toimijaksi. Tekniikan museota ylläpitää yksityinen Tekniikan museon säätiö.


Lisätietoja:
Museonjohtaja
Marjo Mikkola
050 3755 687
marjo.mikkola@tekniikanmuseo.fi


Elämys- ja oppimispäällikkö
Johanna Vähäpesola
050 3699 126
johanna.vahapesola@tekniikanmuseo.fi