Menu

11.9.2017

STEKin lahja satavuotiaalle Suomelle: Voimala -oppimispaketti sadalle peruskoululle

STEK ry lahjoittaa syksyllä sadalle suomalaiselle peruskoululle kaksi sataa Voimalaa. Voimala on energian oppimispaketti, jolla peruskoululaiset noin viidennestä aina yhdeksänteen luokkaan voivat tutustua uusiutuvan energian tuotantoon, varastointiin ja käyttöön. 

Voimalan on STEKille suunnitellut tietokirjailija ja keksijä Janne Käpylehto yhdessä opettajista ja asiantuntijoista koostuvan työryhmän kanssa. Voimala-hanke on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

Voimala auttaa hahmottamaan, millaisia määriä sähköä erilaisiin toimintoihin tarvitaan ja kuinka paljon energiaa - lihasvoimaa tai auringonvaloa - niiden tuottamiseen tarvitaan. Oppimispakettiin on laadittu tehtäväkokonaisuuksia, joita oppilaat voivat tehdä omatoimisesti. Voimalan tehtävät eivät vaadi oppilailta tai opettajalta syvällistä sähköilmiöiden tuntemusta. Voimala opettaa toiminnan ja käytännön kokeilujen kautta: mukana on mm. erilaisia valoja, kaiutin ja kännykänlaturi sekä monipuolinen energiamittari syventäviä laskutehtäviä varten.

Voimala on STEKin panostus satavuotiaalle Suomelle. STEK lahjoittaa kaksi sataa Voimala-oppimispakettia sadalle suomalaiselle peruskoululle. Voimalan tavoitteena on madaltaa kynnystä sähkön ja energian ilmiöpohjaiseen ymmärtämiseen ja tehdä se hauskalla ja innostavalla tavalla.

- Sähkön avulla saadaan aikaan valoa, lämmitetään ja viilennetään, liikutetaan ihmisiä ja tavaroita paikasta toiseen, pidetään tietoliikenneverkot ja esimerkiksi tiedonvälitys ja rahaliikenne toiminnassa, STEKin toimitusjohtaja Timo Kekkonen sanoo. - Sähkö on monipuolista myös siksi, että sitä voidaan tuottaa monella tavalla. Vähäpäästöiset uusiutuvan energian tuotantomuodot ovat parhaillaan korvaamassa fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Tämä mittava murros tuo mukanaan myös paljon mahdollisuuksia, tulevaisuuden uudenlaisina työtehtävinä tai jopa villeinä keksintöinä energian tuotantoon tai käyttöön liittyen, hän jatkaa. Voimalan tehtävä onkin saada aikaan oivalluksia, rohkaista kokeiluihin ja herättää kiinnostusta, joka parhaillaan säilyy muistijälkenä myös tulevaisuuden uravalintoja pohdittaessa.

- Voimalassa olemme lähteneet siitä, että valmiit tehtävät ohjaavat ensin tekemistä,  mutta jatkossa kokeiluilla ei ole rajoitteita. Laitteisto on yhdistettävissä koulussa jo oleviin kokeilusarjoihin ja toki kannustamme Voimalan luovaan käyttöön – yllättäviäkin keksintöjä voi syntyä, Janne Käpylehto kannustaa.

Mistä Voimalaa saa?
Voimalaa jaetaan sadalle suomalaiselle peruskoululle syyslukukaudella 2017. Voimala, kuten kaikki STEKin materiaalit, ovat kouluille ilmaisia. Koulut valitaan syyslukukauden alkaessa yhteistyössä opettajajärjestöjen kanssa. 

Lisätietoja:
Timo Kekkonen, toimitusjohtaja, STEK ry, gsm 050 500 3214, timo.kekkonen(at)stek.fi
Janne Käpylehto, puh. 045-3596945, janne.kapylehto(at)gmail.com

Voimala_logo_teaser.jpg

www.stekvoimala.fi

Janne Käpylehto on palkittu tietokirjailija, keksijä ja energia-aiheisten työpajojen ja kurssien pitäjä. Hän on tehnyt laajasti asiantuntijatehtäviä erityisesti energia-alalla sekä toteuttanut poikkitieteellisiä energiaprojekteja, joista monet ovat tiedotusvälineistä tuttuja.

Voimala on oppimispaketti, joka tekee energiasta hauskaa ja konkreettista. Voimala tukee sekä itsenäistä että ryhmäoppimista. Oppimispaketti sisältää energian tuotanto- ja kulutuslaitteita. Voimalassa sähköä voidaan tuottaa aurinkopaneelilla tai pienestä kammesta itse vääntämällä. Kulutuslaitteina on erilaisia valoja, radio ja USB- virtalähde esimerkiksi kännyköiden lataukseen. Energian varastointia varten on akku ja eri laitteiden tuottaman tai kuluttaman energiamäärän havainnollistamiseen on digitaalinen teho- ja energiamittari.

Lataa julkaisuvapaita valokuvia:

Voimala_testattavana_SYKissä_2.jpg

Voimala_testattavana_SYKissä.jpg
Voimalaa testattiin Helsingin Suomalaisessa yhteiskoulussa toukokuussa.