Menu

22.3.2017

Pientalojen sähköturvallisuudessa puutteita

Tukes selvitti valvontaprojektissaan 65 uuden pientalon sähköasennusten säädöstenmukaisuutta. Kolmasosassa kohteista löytyi puutteita asennuksista, niiden käyttöönottotarkastuksista sekä pöytäkirjoista. Vastaavanlaisia selvityksiä on tehty viiden vuoden välein ja tulokset olivat nyt jonkin verran huonontuneet.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toteutti valvontaprojektin viime vuoden lopulla yhdessä rakennusvalvonnan, sähköalan tarkastajien ja tarkastuslaitoksen kanssa. Vuoden 2016 otanta oli pienempi (65 kohdetta) kuin aiemmissa vastaavissa selvityksissä. Kohteet kattoivat maantieteellisesti kuitenkin koko Suomen. Projektissa kiinnitettiin huomiota sähköasennusten toteutukseen, käyttöönottotarkastukseen, käyttöönottotarkastuspöytäkirjoihin, loppupiirustuksiin ja niiden laatuun sekä käytön opastukseen.

 Pientalojen sähköasennuksista 66 prosenttia oli kunnossa tai niissä oli vain pieniä puutteita, kun vastaava luku oli viisi vuotta sitten 87 prosenttia. Runsaasti puutteita oli 19 prosentissa, mikä on yli kaksinkertainen määrä verrattuina vuosiin 2011 ja 2006. Myös vakavahkojen puutteiden määrä oli tuplaantunut aiemmasta. Yhdessä kohteessa oli välitön vaara, kun aiemmissa selvityksissä tällaista ei havaittu lainkaan. Käyttöönottotarkastuspöytäkirjojen teko oli yleistynyt lähes sataan prosenttiin. Kuitenkin noin neljäsosassa pöytäkirjoja todettiin puutteita, ja vakavasti puutteellisia oli yhdeksän prosenttia.
 
– Sähköurakoitsijan on tehtävä uusien pientalojen sähkölaitteistoille käyttöönottotarkastus ennen kuin laitteisto otetaan käyttöön. Käyttöönottotarkastus on ainoa pientaloilta vaadittava sähkötarkastus, ja siksi se ja käyttöönottotarkastuspöytäkirja ovat tärkeitä. Niiden avulla esimerkiksi omakotirakentaja voi varmistua siitä, että sähkölaitteisto on turvallinen ja että se voidaan ottaa käyttöön. Rakennuttajille nämä asiat saattavat olla uusia, mutta jokaisen sähköurakoitsijan ammattitaitoon kuuluu tietää, mitä asiakirjoja uudisrakentamiseen liittyy, kertoo ylitarkastaja Timo Pietilä Tukesin sähkölaitteistot-ryhmästä. Projektin tulosten pohjalta täytyy Tukesin kenttävalvonnan kohdistusta täsmentää, Pietilä jatkaa.
 
Mikäli sähköurakoitsija ei huolehdi pientalon käyttöönottotarkastuksen tekemisestä, sähkölaitteiston haltija (omistaja) on velvollinen huolehtimaan siitä. Jos sähkötyön tilaaja on epävarma työn laadusta tai tarkastuksen riittävyydestä, kannattaa harkita sähköasennusten tarkistuttamista puolueettomalla kolmannella osapuolella, eli valtuutetulla tarkastajalla tai laitoksella. Tärkeintä on kuitenkin varmistaa jo ennen sähköasennustyön tilaamista, että urakoitsija on luotettava alan ammattilainen, jolla on sähkötyöhön vaadittava pätevyys ja urakointioikeudet. Oikeudet voi tarkistaa Tukesin rekisteristä.
  

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Timo Pietilä, puh. 029 5052 631
Ylitarkastaja Timo Iholin, puh. 029 5052 594
etunimi.sukunimi@tukes.fi
 

LÄHDE: Tukes