Menu

16.6.2017

Miten edistää sähköistä liikennettä?

Sähköautoilun edistäminen edellyttää erilaisten toimijoiden ennakkoluulotonta yhteistyötä. Alan toimijat kokoontuivat STEKissä järjestetyssä tilaisuudessa keskustelemaan tavoista edistää sähköistä liikennettä.

Sähköautojen ja ladattavien hybridien osuus Suomen henkilöautokannasta on tänä päivänä vielä vähäinen – vuoden 2016 lopulla käytössä oli yhteensä noin 3 300 ladattavaa sähkökäyttöistä henkilöautoa, kun esimerkiksi Norjassa vastaava luku oli yli 135 000. Sähköautot tulevat kuitenkin yleistymään teknologisen kehityksen ja hintojen alenemisen myötä arvioitua nopeammin ­myös Suomessa.

Sähköisen liikenteen yleistymiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten autojen saatavuus ja ominaisuudet, latausinfrastruktuurin toimivuus, kaupunkien ja yhteisöjen päätöksentekoprosessit sekä erilaiset tekniset ja taloudelliset toimintamallit. Päästöttömän autoilun arvoverkosto on vasta muodostumassa, joten markkinasta riittää jaettavaa monenlaisille toimijoille.

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry ja Gaia Consulting Oy järjestivät 14.6. aamiaistilaisuuden, jonka tavoitteena oli luoda yhteistä ymmärrystä haasteista sähköisen liikenteen markkinoilla ja tarjolla olevista teknisistä ja liiketoiminnallisista ratkaisuista. Tilaisuudessa haettiin myös näkemyksiä siihen, voisiko yhteistyöllä löytyä tehokkaammin ratkaisuja tunnistettuihin haasteisiin ja kotimaisten toimijoiden aseman vahvistamiseen kasvavalla markkinalla. Mukana oli edustajia noin kahdestakymmenestä eri alan yrityksestä ja organisaatiosta.

Gaia Consultingin Aki Pesola avasi tilaisuuden katsauksella sähköautomarkkinan nykytilaan Suomessa ja tulevaisuuden näkymiin. Alustuksen jälkeen tilaisuus jatkui paneelikeskustelulla, jonka aiheena oli Millä ratkaisuilla sähköisen liikenteen liiketoimintaa tulisi vauhdittaa?

Esitetyissä puheenvuoroissa aihetta käsiteltiin sekä julkishallinnon, yritysten että kuluttajien näkökulmasta. Esiin nousivat erilaiset uudet liiketoimintamallit, jotka vaikuttavat kuluttajien valintoihin vähintään yhtä paljon kuin tekniset ratkaisut. Auton omistaminen tulee esimerkiksi vähenemään erilaisten käyttöpalveluratkaisujen yleistyessä. Sähköautot voivat toimia tulevaisuudessa myös osana sähköjärjestelmää tarjoamalla hajautettua akkukapasiteettia ja joustavuutta sähkömarkkinoille.

Keskeiseksi teemaksi nousi kuitenkin yhteistyön tarve – ja julkisten toimijoiden rooli yhteistyön mahdollistajana. Erityisesti kaupungit voisivat vauhdittaa sähköautoilumarkkinoiden kehittymistä liikennesuunnittelun keinoin ja toimimalla esimerkkeinä. Valtion tasolla keskeistä on vähäpäästöiseen liikenteeseen ohjaava politiikka. Oleellista olisi käydä aktiivista vuoropuhelua yrityksien ja yrittäjien kanssa tarpeista ja mahdollisuuksista.