Menu

Pistorasiatyyppejä Suomessa

Suomessa käytetään nykyään yleisimmin ns. sukopistorasiaa (lyhenne sanasta suojakosketin), jossa on kaksi holkkia eli ”reikää” pistotulpan kosketintapeille ja sivuilla kaksi kosketinliuskaa pistotulpan suojakoskettimille. Jännitteiset osat eli vaihe ja nolla ovat holkeissa siten, että niihin ei pääse koskettamaan. Nykyaikaisissa pistorasioissa on lisäksi sulkulaitteet, jotka avautuvat, kun niitä molempia painetaan samanaikaisesti pistotulpalla. Jos vaikkapa lapsi yrittää työntää naulaa toiseen pistorasian rei’istä, sulkulaitteet pysyvät kiinni.

Yhteenveto pistotulppien ja pistorasioiden sopivuudesta on kuvassa alla. Pääperiaate on, että vaarallinen yhteensopivuus on estetty.

08_pistotulpat.jpg

Suomessa on aikaisemmin – 1990 luvun puoliväliin saakka – asennuttu kuiviin, eristävällä lattialla varustettuihin tiloihin pistorasioita, joissa on vain kaksi reikää vaihe- ja nollajohtimille. Siihen aikaan oli myös käytössä luokan 0 (nolla)  laitteita, joissa oli pyöreä pistotulppa joka sopi vain tällaiseen pistorasiaan. Tähän vanhaan pistorasiaan voidaan kytkeä kaiken tyyppiset pistotulpat. Tällaisessa asennuksessa ei ole käytössä vikasuojausta, eikä sen suojaustasoa pidetä enää riittävänä.

Luokan II laitteissa voidaan käyttää pistotulppaa, jossa ei ole suojakosketinta, koska laitteet eivät tarvitse suojamaadoitusta. Ne voidaan kuitenkin kytkeä myös sukopistorasiaan.

Alta löydät kuvauksen myös muista Suomessa käytössä olevista pistorasioista.

Katso myös

> Pistorasiatyyppejä- video (SAMK)